Βιβλιογραφία

Περι εξαρτισμού των πλοίων Γ.ΚΩΤΣΟΒΙΛΗΣ 1919Μελέτη εξαρτισμού Μ.ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ 1900

Μαθήματα ναυπηγίας ΑΝΔΡ ΤΣΙΜΕΝΗ

Καράβια καπετάνοι και συντροφοναύται 1800-1830 ΤΡΥΦ. Π.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Το Ελληνικόν ναυτικόν διά μέσου των αιώνων Γ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1933

Ονοματολόγιον Ιστιοφόρων Η.Φ.ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1890

Ναυτική τεχνολογία ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΟΣ 1996

Η Ελληνική τριήρης ΕΜΜ.ΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αι ναυτικαί επιχειρήσεις του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος 1821-1829 αντιπλοιάρχου π.ν.Κ.Α.ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

Ναυπηγική και πλοία της ανατ.Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας κατά τον 18ονκαι 19ον αιώνα.Κέντσο νεοελληνικών ερευνών Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος.1995

Ιστορία του εμπορικού ναυτικού Κ.Ν.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η αυθεντική ναυτική ιστορία του Ελληνικού έθνους Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ

Σπέτσες. Ιστορία-λαογραφία ΗΛ.Ν.ΓΑΛΕΤΤΑΣ,Β.ΜΑΡΙΚΑ,Β.ΜΠΟΥΖΟΥΜΑΡΔΗ (ΕΝΩΣΗ ΣΠΕΤΣΙΩΤΩΝ)

Ναυτικόν Ονοματολόγιον Σχολή Ναυτικών δοκίμων 1936

The Athinian trireme J. S. MORRISON , J F. Coates , NB RANKOV

Ships city of Lirvepool museums 1996

Steel boatbuilding TH.E.COLVIN

Ελληνική παραδοσιακή ναυπηγική Κ.ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Παραδοσιακή και σύγχρονη ναυπηγοξυλουργική ΣΤΑΥΡΟΣ Γ.ΨΑΘΕΡΗΣ

Τα Ελληνικά ιστιοφόρα καϊκια του 20ου αιώνα Κ.ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ-ΤΑΣΟΣ ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ 1993

Το τρεχαντήρι σην ελληνική ναυπηγική τέχνη Κ.ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ-ΑΝΤ.ΖΗΒΑΣ

Διά θαλάσσης.Το ελληνικό πλοίο στο χρόνο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εγχειρίδιον αρμενιστού Σχολή ναυτικών δοκίμων

Εγχειρίδιον ιστιοφορίας και χειρισμών «ΑΡΕΩΣ» σημαιοφόρου Α.ΣΠΑΝΙΔΗ Σχολή ναυτικών δοκίμων 1929

Εγχειρίδιον του χειριστού Μ.ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή ναυτικών δοκίμων 1900

Χειρισμοί εν κακοκαιρία Σχολή ναυτικών δοκίμων

Μαθήματα ναυπηγίας Σχολή ναυτικών δοκίμων

Θεωρία των υπό τα ιστία ιστιοφόρων Σχολή ναυτικών δοκίμων

Εγχειρίδιον του χειριστού ΜΙΧ .ΓΟΥΔΑ Σχολή ναυτικών δοκίμων 1900

Ναυτική τέχνη Βιβλιοθήκη Ναυτικού
ΑΡΘΡΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ

Η εξέλιξη της ξυλοναυπηγικής στην Αν. Μεσόγειο κατά τον 18ο και19ο αιώνα

Katiga η τελευταία γαλέρα J.ΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ περιοδικό αρχαιολογία και τέχνες

Αεροδυναμική και υδροδυναμική των πλοίων που εικονίζονται στα τηγανόσχημα της Σύρου ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΗΧΟΣ περιοδικό Αρχαιολογία και τέχνες

Αρχαίοι ταξιδιώτες και περιηγητές ΚΛΑΙΡΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ περιοδικό Α:ρχαιολογί και τέχνες

Η ναυπηγική τέχνη κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας Κ.ΔΜΙΑΝΙΔΗΣ περιοδικό Αρχαιολογία και τέχνες

Ο δρόμος του οψιδιανού με ένα παπυρένιο σκάφος στις Κυκλαδες ΧΑΡΗΣ ΤΖΑΛΑΣ περιοδικό Αρχαιολογία και τέχνες

Οι βάρκες των Ελληνικών λιμνών και λιμνοθαλασσών ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ περιοδικό Αρχαιολογία και τέχνες

Οι λίθινες άγκυρες της παραλίας ΡΑΜΛΕΧ στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου – Κάποιες σκέψεις για τη χρήση τους ΧΑΡΗΣ ΤΖΑΛΑΑΣ περιοδικό Αρχαιολογία και τέχνες

Πειρατεία και πειρατές στην Ελληνική αρχαιότητα ΓΙΟΥΛΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ περιοδικό Αρχαιολογία και τέχνες

Περίπλους ο πλοηγός του αρχαίου ναυτικού Α.Ι.ΤΖΑΜΤΖΗΣ περιοδικό Αρχαιολογία και τέχνες

Στρωματογραφική ανάλυση και μελέτη ακρόπρωρου Ναυτικού μουσείου Γαλαξειδίου ΑΝΤ.ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΧΡ.ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ περιοδικό Αρχαιολογία και τέχνες

Τεχνολογία και πόλεμος στο Βυζάντιο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΟΛΙΑΣ περιοδικό Αρχαιολογία και τέχνες

Προϊστορία :Το καράβι φορέας πολιτισμού ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ περιοδικό Αρχαιολογία και τέχνες

Το πλοίο στις Κυκλάδες κατά την πρώιμη Χαλκοκρατία ΑΝΤ. ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ περιοδικό Αρχαιολογία και τέχνες

Τρία έμβολα πολεμικών πλοίων της κλασσικής,ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής Γ.ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ περιοδικό Αρχαιολογία και τέχνες

Προσπάθεια αναπαραστάσεως της Σάμαινας Ν.ΛΑΣΚΑΡΗΣ περιοδικό Αρχαιολογία και τέχνες

Διαφορές στην κατασκευαστική τεχνική των πλοίων της ελληνιστικής περιόδου ΑΠ.ΔΕΛΗΣ περιοδικό Αρχαιολογία και τέχνες

Η μελέτη της παραδοσιακής ναυπηγικής ως σύμβολο στην ιστορία της ναυπηγικής Κ.ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ περιοδικό Αρχαιολογία και τέχνες

Η πειρατεία στο βυζάντιο (4ος-15ος αιώνας) HELENE AHRWEILER περιοδικό Αρχαιολογία και τέχνες

Μια βραχογραφία πλοίου στο λιμάνι της Μύρινας ΧΡ.ΜΑΡΑΓΚΟΥ περιοδικό Αρχαιολογία και τέχνες

  • Ομηρικά και Μυκηναϊκά πλοία Δ.ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΚΑΛ.ΜΠΑΚΑ περιοδικό Αρχαιολογία και τε΄χνες