Κατηγορία: Ιστιοφορία

συνδυασμοί παραδοσιακών ιστιοφοριών

κατάρτια,ιστοί,πανιά,αντένες 0

Κατάρτια (ιστοί)

Τα κατάρτια (ιστοί) είναι ξύλινοι στρογγυλοί δοκοί,που πάνω τους στηρίζονται οι αντένες (κεραίες) ή τα σχοινιά στα οποία δένονται τα πανιά.Τα πλοία φέρουν ένα ή περισσότερα κατάρτια,ανάλογα με το μήκος τους και τον προορισμό...

τρικάταρτο 0

Τύποι αρματωσιάς (ιστιοφορίας)

  Μπάρκο ή Γαβάρα (μυοδρόμων) Τρικάταρτο με σταυρώσεις στα δύο πρώτα κατάρτια (τουρκέτο και μεγάλο) και μπούμα (ημιόλιο) στο κατάρτι της μετζάνας. Μπάρκο-Μπέστια (ημιολικός δρόμων) Τρικάταρτο με σταυρώσεις στο τουρκέτο και μπούμες (ημιολικά ιστία)...

ιστιοφόρα πλοία 0

Ονοματολογία

Οπως εύκολα διαπιστώνει κανείς,στις ορολογίες αναφέρουμε δύο ονομασίες: μία εντός και μία εκτός παρενθέσεως. Η εκτός παρενθέσεως ονομασία είναι εκείνη που χρησιμοποιούσαν οι ναυτικοί και η εντός παρενθέσεως είναι η επίσημη, η εξελληνισμένη. Η...