Κατηγορία: Ταινίες

Παρουσίαση ιστορικών και τεχνικών στοιχείων, ομοιώμάτων πλοίων και της παραδοσιακής ναυπηγικής τέχνης