Ετικέτα: Βαρκαλάς

Varkalas 2

βαρκαλάς

Πολύ διαδεδομένος τύπος σκάφους στο Αιγαίο,με άβακα (καθρέπτη) στην πρύμνη.Υπήρχαν αρκετές παραλλαγές, με κοίλο ή κυρτο το ποδόσταμα της πλώρης,αργότερα ναυπηγήθηκαν βαρκαλάδες με το ποδόσταμα της πλώρης όμοιο με αυτό του καραβόσκαρου.Η χωρητικότητά του...