Ετικέτα: ιστιοφόρα;πλοία

ιστιοφόρα πλοία 0

Ονοματολογία

Οπως εύκολα διαπιστώνει κανείς,στις ορολογίες αναφέρουμε δύο ονομασίες: μία εντός και μία εκτός παρενθέσεως. Η εκτός παρενθέσεως ονομασία είναι εκείνη που χρησιμοποιούσαν οι ναυτικοί και η εντός παρενθέσεως είναι η επίσημη, η εξελληνισμένη. Η...