Ετικέτα: ιστιοφόρα πλοία

0

Τρεχαντήρι

Το τρεχαντήρι διακρίνεται από το καμπυλωτό ποδόσταμα της πλώρης,ενώ η σχέση πλάτους προς μήκος είναι 1 προς 3. Θεωρείται το πιο ασφαλές σκάφος,ταξιδεύοντας χωρίς δυσκολία με οποιοδήποτε καιρό. Οπως έχει καταγραφεί,όταν τα πρώτα ατμόπλοια...