Ετικέτα: μινωϊκή εποχή μυκηναϊκή εποχή

πλοίο του Χέοπα 0

Εποχή του Χαλκού

Με την έξάπλωση της χρήσης του χαλκού και στην κατασκευή εργαλείων,που τα λίθινα τοξοτά τρυπάνια,οι λίθινες πλάνες,τα σκεπάρνια κλπ,αντικαταστάθηκαν πλέον με μεταλλικά, παρατηρείται έκρηξη στον τομέα της ναυπηγικής.Τα χαρακτηριστικά των πλοίων βελτιώνονται,η χωρητικότητα και...