Ετικέτα: μοντέλα πλοίων

ιστιοφόρα πλοία 0

Ονοματολογία

Οπως εύκολα διαπιστώνει κανείς,στις ορολογίες αναφέρουμε δύο ονομασίες: μία εντός και μία εκτός παρενθέσεως. Η εκτός παρενθέσεως ονομασία είναι εκείνη που χρησιμοποιούσαν οι ναυτικοί και η εντός παρενθέσεως είναι η επίσημη, η εξελληνισμένη. Η...

0

Πλοίο πρωτοκυκλαδικής περιόδου 1800-2300 π.Χ.

Η γεωγραφική θέση των Κυκλάδων καθορίζει τον εμπορικό και ναυτικό χαρακτήρα των κατοίκων τους,γεφυρώνοντας τα παράλια της Μικράς Ασίας με τη νησιώτικη και ηπειρωτική Ελλάδα. Σήμερα τα αρχαιολογικά δεδομένα είναι τέτοια,που μας επιτρέπουν να...

0

Τρεχαντήρι

Το τρεχαντήρι διακρίνεται από το καμπυλωτό ποδόσταμα της πλώρης,ενώ η σχέση πλάτους προς μήκος είναι 1 προς 3. Θεωρείται το πιο ασφαλές σκάφος,ταξιδεύοντας χωρίς δυσκολία με οποιοδήποτε καιρό. Οπως έχει καταγραφεί,όταν τα πρώτα ατμόπλοια...

0

Τσερνίκι

Ενας ιδιαίτερος τύπος σκάφους του Αιγαίου,που εξαφανίσθηκε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ηταν οξύπρυμνο και μονόστηλο και έφερε πάντοτε μεγάλη σακολαίφη. Ηταν γρήγορο,και άντεχε ακόμη και στις πλαγιοδρομίες Τα σκάφη αυτά εξυπηρετούσαν την επικοινωνία...

0

Πέραμα

Το πέραμα είναι ένα ιδιαίτερα γνωστό σκάφος του Ανατολικού Αιγαίου και της θάλασσας του Μαρμαρά. Χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι η ιδιομορφία των απολήξεων των κουπαστών σε πλώρη και πρύμνη. Οι δύο κουπαστές δεν συνδέονται...

Varkalas 2

βαρκαλάς

Πολύ διαδεδομένος τύπος σκάφους στο Αιγαίο,με άβακα (καθρέπτη) στην πρύμνη.Υπήρχαν αρκετές παραλλαγές, με κοίλο ή κυρτο το ποδόσταμα της πλώρης,αργότερα ναυπηγήθηκαν βαρκαλάδες με το ποδόσταμα της πλώρης όμοιο με αυτό του καραβόσκαρου.Η χωρητικότητά του...

0

Τρεχαντήρι

Ο πιο διαδεδομένος τύπος σκάφους στο Αιγαίο,που σήμερα χρησιμοποιείται κυρίως σαν αλιευτικό. Χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι η κυρτότητα του ποδοστάματος της πλώρης,που πολλές φορές πλησιάζει το τεταρτημόριο του κύκλου.Η ονομασία του, ίσως να προέρχεται...

0

Καραβόσκαρο (με στευρώσεις)

Το καραβόσκαρο ήταν το πλοίο που επικράτησε το 19ο αιώνα και λόγω της ελλειψοειδούς μορφής της πρύμνης του σχεδιαζόταν μόνο με τη μέθοδο της σάλας.Το μήκος του έφτανε τα 40-50 μέτρα και η χωρητικότητά...

0

Πλοίο της Ινέπολης (Πόντου)

Το πλοίο της Ινέπολης κατασκέυαζαν Ελληνες καραβομαραγκοί στην Ινέπολη που του Πόντου,που βρισκόταν στις ακτές της Μάυρης Θάλασσας.Δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστό γιατί δεν έβγαινε σε ανοιχτή θάλασσα,έξω από τα Δαραδανέλια. Το πλοίο αυτό κατασκευαζόταν...

0

Μπομπάρδα με ιστιοφορία (πολάκας)

Η μπομπάρδα ή βομβάρδα, ήταν κοινός τύπος σκάφους της Ανατολικής Μεσογείου.Είναι απόγονος της πολάκας, με δύο κατάρτια και ιστιοφορία πολάκας.Πλοίο του 18ου αιώνα με άβακα στην πρύμνη και η χωρητικότητά του έφτανε τους 200...