Ετικέτα: μοντέλα υπό κλιμακα

0

Πέραμα

Το πέραμα είναι ένα ιδιαίτερα γνωστό σκάφος του Ανατολικού Αιγαίου και της θάλασσας του Μαρμαρά. Χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι η ιδιομορφία των απολήξεων των κουπαστών σε πλώρη και πρύμνη. Οι δύο κουπαστές δεν συνδέονται...

Varkalas 2

βαρκαλάς

Πολύ διαδεδομένος τύπος σκάφους στο Αιγαίο,με άβακα (καθρέπτη) στην πρύμνη.Υπήρχαν αρκετές παραλλαγές, με κοίλο ή κυρτο το ποδόσταμα της πλώρης,αργότερα ναυπηγήθηκαν βαρκαλάδες με το ποδόσταμα της πλώρης όμοιο με αυτό του καραβόσκαρου.Η χωρητικότητά του...

0

Τρεχαντήρι

Ο πιο διαδεδομένος τύπος σκάφους στο Αιγαίο,που σήμερα χρησιμοποιείται κυρίως σαν αλιευτικό. Χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι η κυρτότητα του ποδοστάματος της πλώρης,που πολλές φορές πλησιάζει το τεταρτημόριο του κύκλου.Η ονομασία του, ίσως να προέρχεται...

0

Μπομπάρδα με ιστιοφορία (πολάκας)

Η μπομπάρδα ή βομβάρδα, ήταν κοινός τύπος σκάφους της Ανατολικής Μεσογείου.Είναι απόγονος της πολάκας, με δύο κατάρτια και ιστιοφορία πολάκας.Πλοίο του 18ου αιώνα με άβακα στην πρύμνη και η χωρητικότητά του έφτανε τους 200...

0

Πεντηκόντορος

Με το τέλος της περιόδου των σκοτεινών χρόνων,όπου διαπιστώνεται στασιμότητα στη ναυπηγική, μετά τον 9ο αιώνα π.Χ., η εξέλιξή της είναι εντυπωσιακή. Είναι η εποχή που η ναυπηγική προσαρμόζεται στη νέα πραγματικότητα και ανταποκρινόμενη...