Ετικέτα: μπρίκι

τρικάταρτο 0

Τύποι αρματωσιάς (ιστιοφορίας)

  Μπάρκο ή Γαβάρα (μυοδρόμων) Τρικάταρτο με σταυρώσεις στα δύο πρώτα κατάρτια (τουρκέτο και μεγάλο) και μπούμα (ημιόλιο) στο κατάρτι της μετζάνας. Μπάρκο-Μπέστια (ημιολικός δρόμων) Τρικάταρτο με σταυρώσεις στο τουρκέτο και μπούμες (ημιολικά ιστία)...