Ετικέτα: ναυπηγική τέχνη

ιστιοφόρα πλοία 0

Ονοματολογία

http://macphailwoods.org/nature-guides/trees/nggallery/trees/sugar-maple/image/sugar-maple-leaf/ Οπως εύκολα διαπιστώνει κανείς,στις ορολογίες αναφέρουμε δύο ονομασίες: μία εντός και μία εκτός παρενθέσεως. Η εκτός παρενθέσεως ονομασία είναι εκείνη που χρησιμοποιούσαν οι ναυτικοί και η εντός παρενθέσεως είναι η επίσημη, η εξελληνισμένη. Η...