Ετικέτα: πλοίο πρωτοκυκλαδικής περιόδου

0

Πλοίο πρωτοκυκλαδικής περιόδου 1800-2300 π.Χ.

Η γεωγραφική θέση των Κυκλάδων καθορίζει τον εμπορικό και ναυτικό χαρακτήρα των κατοίκων τους,γεφυρώνοντας τα παράλια της Μικράς Ασίας με τη νησιώτικη και ηπειρωτική Ελλάδα. Σήμερα τα αρχαιολογικά δεδομένα είναι τέτοια,που μας επιτρέπουν να...