Ετικέτα: τρεχαντήρι

0

Τρεχαντήρι

Το τρεχαντήρι διακρίνεται από το καμπυλωτό ποδόσταμα της πλώρης,ενώ η σχέση πλάτους προς μήκος είναι 1 προς 3. Θεωρείται το πιο ασφαλές σκάφος,ταξιδεύοντας χωρίς δυσκολία με οποιοδήποτε καιρό. Οπως έχει καταγραφεί,όταν τα πρώτα ατμόπλοια...

0

Τρεχαντήρι

Ο πιο διαδεδομένος τύπος σκάφους στο Αιγαίο,που σήμερα χρησιμοποιείται κυρίως σαν αλιευτικό. Χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι η κυρτότητα του ποδοστάματος της πλώρης,που πολλές φορές πλησιάζει το τεταρτημόριο του κύκλου.Η ονομασία του, ίσως να προέρχεται...